Ở bài trước chúng ta đã cài đặt xong các phần mềm cần thiết để web automation với iMacros, trong bài này ta sẽ bắt đầu làm quen với các lệnh và thao tác cơ bản.

Bắt đầu bằng một bài toán cơ bản nhất nào:

Tôi cần trình duyệt tự động mở trang web https://mmo246.com 3 lần liên tục. Yêu cầu mỗi thao tác phải cách nhau 2 giây. Sau khi mở xong trang web thì chờ 5 giây và xóa toàn bộ cookie trước khi đóng.

Hướng dẫn

 1. Đầu tiên bạn mở iMacros và nhấp vào nút Record để bắt đầu ghi macro mới.
 2. Ở trình duyệt mở 1 tab mới, truy cập đến trang https://mmo246.com, sau khi load xong trang thì đóng tab đấy lại.
  • Lưu ý: Phải thao tác trên tab mới vì Firefox bản này nếu đóng tab đầu tiên thì ứng dụng cũng đóng luôn.
 3. Lưu macro vừa ghi lại thành file để dễ quản lý.

Lúc này bạn sẽ có một file macro với nội dung như thế này:

VERSION BUILD=8970419 RECORDER=FX
TAB T=1
URL GOTO=about:newtab
TAB OPEN
TAB T=2
URL GOTO=mmo246.com/
TAB CLOSE

Chúng ta cùng phân tích 1 xíu:

VERSION BUILD=8970419 RECORDER=FX

Dòng VERSION… này để khai báo phiên bản iMacro, không quan trọng đâu. Xóa đi cũng được.

Lệnh TAB

TAB (T=n|OPEN|CLOSE|CLOSEALLOTHERS)
 • TAB T=n dùng để chuyển đến tab thứ n.
 • TAB OPEN: Mở tab mới.
 • TAB CLOSE: Đóng tab hiện tại.
 • TAB CLOSEALLOTHERS: Đóng toàn bộ tab khác.

Lệnh URL

URL GOTO=some_URL

URL GOTO=some_URL: Truy cập đến trang web cụ thể.

Ví dụ:

URL GOTO=https://mmo246.com/

Với 2 lệnh cơ bản trên đã có thể automation được rồi, nhưng chưa đủ cho yêu cầu bài toán. Cần thêm một số lệnh nữa.

Lệnh WAIT

WAIT SECONDS=(n)

Trong đó n là số giây cần tạm dừng. Như ví dụ trên là 2 giây. Thêm vào file macro ban đầu ta sẽ có các dòng lệnh như sau:

VERSION BUILD=8970419 RECORDER=FX
TAB T=1
URL GOTO=about:newtab
TAB OPEN
TAB T=2
WAIT SECONDS=2
URL GOTO=mmo246.com/
WAIT SECONDS=5
TAB CLOSE

Lúc này trình duyệt sẽ mở tab mới > chờ 2s > đi đến mmo24.com > chờ 5s > đóng tab.

Lệnh CLEAR

CLEAR [domain/URL]

Dùng CLEAR để xóa toàn bộ cache và cookie trình duyệt, nếu muốn xóa 1 trang cụ thể dùng lệnh CLEAR [domain/URL]

Vậy đã có một chương trình hoàn thiện, để chạy 3 lần bạn chọn chế độ Repeat Macro và nhập Max là 3. Sau đó chọn nút Play (Loop).

VERSION BUILD=8970419 RECORDER=FX
TAB T=1
URL GOTO=about:newtab
TAB OPEN
TAB T=2
WAIT SECONDS=2
URL GOTO=mmo246.com/
WAIT SECONDS=5
TAB CLOSE
CLEAR

Một số lệnh phổ biến khác:

Lệnh REFRESH

REFRESH

Tương tự như bấm F5 thôi.

Lệnh BACK/FORWARD

BACK/FORWARD
 • BACK: Dùng để quay về trang trước đó.
 • FORWARD: Dùng để tiến đến trang tiếp theo.

Kết luận:

Vừa rồi mình đã giới thiệu cho mọi người về các lệnh và thao tác cơ bản với trình duyệt bằng iMacros. Dựa vào tư duy của mình mọi người hãy làm một số bài toán khác để làm quen nhé. Nếu còn chỗ nào chưa hiểu hoặc cần giải thích thêm mọi người cứ bình luận, mình sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.